Pierwsze w Kaliszu Anglojęzyczne Przedszkole Oleńka, które wprowadza dzieci od najmłodszych lat w świat języka angielskiego. Codzienny naturalny kontakt poprzez zabawę i komunikację sprawia, że dzieci automatycznie i spontanicznie nabywają umiejętności rozumienia i porozumiewania się w nowym języku.

Staramy się wyrabiać przyzwyczajenia i nawyki zdrowego stylu życia podkreślając rolę właściwego odżywiania. Zachęcamy do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców z przedszkolnego ogródka, oraz do rozwijania sprawności i koordynacji ruchowej poprzez systematyczne organizowanie gimnastyki, zabaw ruchowych, zawodów sportowych, nauki pływania.

 

Od 1 września 2015 roku, wprowadzamy do procesu nauczania ELEMENTY METODY MONTESORRI, aby w jeszcze większym stopniu wspierać harmonijny rozwój dziecka.

 

W pracy z dziećmi w zależności od ich potrzeb wykorzystujemy elementy metod takich jak:

  • podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
  • pedagogika zabawy Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
  • metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr)
  • ruchu rozwojowego W. Sherborne

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Państwa dzieci w naszym przedszkolu wykorzystywany jest system monitoringu, który zainstalowany jest w każdej sali oraz działa 24 godziny na dobę.

To Top